Cobra Museum voor Moderne Kunst

Museumweken

Cobra Museum voor Moderne Kunst

Het museum schijnt licht op het erfgoed van de Cobrabeweging en houdt het gedachtegoed van de Cobra kunstenaars in leven. In 1948 zorgde de avant-garde Cobrabeweging voor een revolutie in Nederland. Het was een doorbraak in de Nederlandse moderne kunst die tot op de dag van vandaag nog doorwerkt.

Het CoBrA gedachtengoed

Het gedachtengoed van de Cobrabeweging is veel breder dan de kunstwerken en de poëzie die er uit voortkwamen. De Cobra kunstenaars zochten naar de verbinding tussen het volk en de kunst. Ze werkten multidisciplinair door de muren tussen verschillende kunstdisciplines af te breken. Ze hadden een duidelijke mening over de vorming van de maatschappij. De kunstenaars van de Cobrabeweging werkten als een groep samen, ze inspireerden elkaar en genereerden door hun samenwerking meer impact. Deze samenwerking werd versterkt door hun afkeer tegenover nationalisme en hun verzet tegen de dominante cultuur van de bourgeoisie. Dit verzet is ook terug te zien in de inspiratie die ze vonden bij volkskunst, tribale kunst, kinderen, geesteszieken, naïeve kunst, niet-westerse kunst en vormen van Scandinavische primitieve kunst uit de Middeleeuwen.

Het museum

Het museum bezit een grote Cobraverzameling met kunstwerken en documentair materiaal. Deze collectie wordt steeds uitgebreid en hiermee worden diverse presentaties gemaakt. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst is de plek geworden waar in de geest van Cobra, experiment en expressie in de kunst worden benadrukt. Het museum is een internationaal expertisecentrum op het gebied van de Cobrabeweging. Het adviseert en onderzoekt internationale collega-musea. Het Cobra Museum toont haar collectie in meerdere expositiezalen en daarnaast maakt het museum grote wisseltentoonstellingen. In het museum gaan de kunst van Cobra, moderne en hedendaagse kunst hand in hand. Naast de tentoonstellingen zijn er ook culturele en educatieve activiteiten. Bij deze activiteiten wordt de focus gelegd op de historische en maatschappelijke betekenis van de kunstbeweging.

Internationaal

Met Cobra Global en andere internationale werkzaamheden werkt het Cobra Museum naar een internationaal begrip van het gedachtegoed van de Cobrabeweging. Dankzij het werk van Cobra Global hebben er afgelopen jaren meerdere Cobra tentoonstellingen plaatsgevonden in vele landen. Kijk voor meer informatie ook op de website.

Wissel AH vouchers in

Profiteer nu van de AH actie en ontvang 30% korting op jouw tickets. Koop een voucher